Search
Close this search box.
Sven Ratzke - Logo

Beloningsbeleid

De Stichting onderschrijft de fair practice code. Voor het beloningssysteem hanteert het bestuur de fair practice code. (fairpracticecode.nl)

Directeur-bestuurder & Personeel:

Conform COA Toneel en Dans

Raad van Toezicht & Advies commissie:

Enkel vergoeding gemaakte kosten

ZZP’er:

Stichting Consuming Art volgt de cao Toneel en Dans en honoreert zzp’ers dan ook minimaal conform de vereisten in de cao (50% boven het loon van een vergelijkbare medewerker in loondienst). Dit geldt eveneens voor de verschillende kostenvergoedingen. Bij de inzet van buitenlands personeel worden maatwerk afspraken gemaakt over de vergoeding van kosten van reizen naar huis en huisvesting in Nederland.